IMG_8611

On Friday 7th June 2019 PUSHKIN was performed at the Novaya Opera Theatre, Moscow.

Conductor                  Jan Latham-Koenig
Director                      Igor Ushakov
Lighting                       Timofey Ermolin
Costume Designer .  Svetlana Grischenkova
Choreographer          Sergey Satarov
Choirmaster               Julia Senyukova
Orchestra and Chorus of Novaya Opera

Soloists

Pushkin                        Stanislav Mostovoy 
Tsar Nicholas I            Artyom Garnov
Natalya                         Julietta Avanesyan
Catherine                     Irina Romishevskaya
Alexandrine                 Anna Sinitsyna
Baron Heckeren          Vasily Gurylyov
Georges D’Anthès       Anton Bochkaryov
Gypsy                            Gayane Babadzhanyan